Kontakt

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Zapraszamy do kontaktu z
nami bezpośrednio na adres kontakt@velvetcare.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Z radością odpowiemy na wszelkie pytania.

Formularz kontaktowy

adres email

wybierz temat

treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie kategorii danych osobowych ujawnionych przeze mnie w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej velvetcare.pl, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez spółkę pod firmą Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119906, z kapitałem zakładowym w wysokości 63.736.000,- złotych, zwaną dalej Velvet CARE. Ujawnione przeze mnie kategorie danych osobowych będą przetwarzane przez Velvet CARE w celu przyjęcia mojego zapytania kontaktowego, jego rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.

Siedziba główna
- zakład produkcyjny

Velvet CARE sp. z o.o.
Klucze-Osada 3 32-310 Klucze

Telefon: +48 32 75 87 100
Fax: +48 32 75 87 102
kontakt@velvetcare.pl

Biuro handlowe

Velvet CARE sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (Skylight Złote Tarasy, 11. piętro)

Telefon: +48 22 461 27 00
Fax: +48 22 461 27 01
kontakt@velvetcare.pl

Dane kontaktowe

Kontakt
dla mediów

Wszelkie materiały i informacje
dla mediów mogą Państwo
otrzymać bezpośrednio od
naszego przedstawicielstwa PR

Julita Dąbrowska Kalitero
tel.: +48 501 597 504
jdabrowska@kalitero.com.pl

Dział Marek
Własnych

Skontaktuj się z nami
i spytaj o ofertę.

markiwlasne@velvetcare.pl

Dział
Eksportu

Zapytaj o Velvet na
innych rynkach.

export@velvetcare.pl

Dział VelvetCARE
Professional

Skontaktuj się z nami
i spytaj o ofertę.

afh@velvetcare.pl